Videnshjulet på Børneliv formidler viden om børn

Ser du på videnshjulet hos Børneliv, kan du få en langt bedre forståelse af emner, der kendetegner børn. Jørn Martin Steenhold har sammensat det smarte hjul, der tager fat i både sociale interaktioner og eneleg. Det er inddelt i 10 kategorier, der giver en mere detaljeret forklaring, når du klikker på dem.

Videnshjulet fra Børneliv er Steenholds forskning

Med videnshjulet er det muligt at lære mere om identitet og adfærd. Hjulet er inddelt i 10 kategorier, der alle indeholder viden inden for forskellige felter. Dvs. der er Social viden, personlig viden, matematisk viden, rumlig viden, naturviden, eksistentiel viden, intuitiv viden, musisk viden, kropsviden og sproglig viden. På www.borneliv.dk kan du klikke på de enkelte emner og lære mere om dem. Videnshjulet tager fat i mange forskellige emner, der netop alle er vigtige for barnets udvikling. Personlighed er de træk og egenskaber, der kendetegner det individuelle menneske. For forældre er det en stor udfordring, men også spændende, at hjælpe barnet til at opbygge sin egen identitet og personlighed. Der er mange faktorer, der har indflydelse på barnets udvikling og forståelse af verden. De skal lære at give udtryk for deres følelser, også selvom det måske ikke er det samme, som deres venner føler. Der bliver talt om følelser, normer, egen krop, søskende og familie iblandt meget andet på siden. Alt sammen noget, der er med til at skabe jeget.

Indgående indblik i balancen mellem leg og læring

Den sociale viden indebærer information om det at kunne skelne følelser og sindsstemninger hos andre mennesker. Det starter i barnets familie med leg og læring med forældre og andre familiemedlemmer. Der er mange forskellige faktorer, der har en betydning for udviklingen, og de kan alle sammen opbygges gennem leg og læring. Under hver kategori i videnshjulet er der en liste med 10 lege- og læringskategorier. Det kan være med til at give barnet en bedre forståelse af situationer og hjælpe det til at forstå andre mennesker bedre. Med videnshjulet går man også i detaljer om at bruge hele kroppen til at udtrykke følelser og ideer. Det gælder både i forhold til leg og læring, der tager fat i blandt andet balance, cykling, klatring og meget mere. Videnshjulet kan være en rigtig god guide, hvor du selv kan lære om barnets udvikling, og betydningen af læring gennem aktiviteter, der ellers virker som ganske normale ting. Tager du ind forbi www.borneliv.dk, kan du lære meget mere om vigtigheden af videnshjulet samt læse forskellige artikler fra Jørn Martin Steenhold.

Jørn Martin Steenhold lavede www.borneliv.dk for at give adgang til sin forskning, så der kan skabes en dialog på basis af forskningen og bøgerne, han har skrevet.