Hvad er Barnets Lov?

Har du hørt om Barnets Lov? Og undrer du dig over, hvad den egentlig omfatter? I så fald kan du roligt læse videre. Her finder du en miniguide over, hvad Barnets Lov egentlig er. Du får også at vide, hvordan Barnets Lov kan påvirke dig som forælder.

Om Barnets Lov

Barnets Lov er en reform, der trådte i kraft d. 1. januar 2024. Dens formål er at støtte både børn, unge og familie, som befinder sig i en sårbar situation. Den sårbare situation kan være udløst af udfordringer, der er enten:

  • Sociale
  • Fysiske
  • Psykiske

Formålet med Barnets Lov er at kunne yde støtte børn tidligt, så udfordringer bliver håndteret, inden de vokser sig for store.

Nye elementer og ændringer i lovgivningen

Barnets Lov er dog ikke en helt ny opfindelse. I stedet bærer Barnets Lov videre på en del praksis og lovgivning, som allerede var etableret forud for d. 1. januar 2024.

Reformen medfører dog også en del ændringer. For eksempel er der partsstatus fra 10 år, nye termer, §20-undersøgelser og ændringer af §47 om tvangsanbringelse.

Lovændringerne indeholder også nye bestemmelser om blandt andet støttepersoner, begrænsning af samvær samt børns egen initiativret til anbringelse. Loven har også et øget fokus på søskenderelationer, og indfører mulighed for anbringelse af et ufødt barn før termin.

Barnets Lov og tvangsfjernelse af børn

Af al indholdet i Barnets Lov har særligt indholdet om tvangsfjernelser fået meget medieopmærksomhed. Statsministeren lagde ikke skjul på, at det skulle være nemmere at tvangsfjerne børn, der ikke lever under optimale vilkår.

Tvangsfjernelse er altid en svær situation. Hvis du og din familie selv står midt i en tvangsfjernelsessag, er det vigtigt, at I får den rette hjælp. Der er mange lovregler og vejledninger at holde styr på. Derfor er det vigtigt med advokatbistand, så du og din familie er sikret en ordentlig proces.

Vælg Strauss og Garlik, hvis du står midt i en tvangsfjernelsessag

Hvis du står midt i en tvangsfjernelsessag, er det vigtigt, at du får advokatbistand. Det kan du få på tvangsfjernelse.com, som er en hjemmeside, der varetages af advokatfirmaet Strauss & Garlik. Her finder du en masse brugbar information, der kan give dig en bedre forståelse af emnet.

Når det kommer til tvangsfjernelsessager, såvel som andre familieretslige spørgsmål, er Strauss & Garlik et af de førende advokatfirmaer i landet. Derfor er du i trygge hænder hos dem, hvilket er særligt vigtigt i sager hvor der ofte er mange følelser på spil.